BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/218/16 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/218/16

WYJAŚNIENIA NR 1 treści zaproszenia do składania oferty


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje, iż w postępowaniu nr DZ-2501/218/16 o udzielenie zamówienia na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych wpłynęły zapytania ze strony zainteresowanych Wykonawców dotyczące treści zaproszenia do składania ofert.
Poniżej podajemy treść pytań oraz udzielonych odpowiedzi:

Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę oferującego wirówkę laboratoryjną, której max. prędkość wirowania wynosi 17500 rpm (30130 x g), z możliwością ustawienia czasu w zakresie 30s-10 minut ze skokiem 30s, a następnie co 1 minutę aż do 99:59h oraz zmiany prędkości w zakresach:
- do 3000 x g skok co 10 x g, następnie co 100 x g,
- do 5000 rpm skok co 10 rpm, następnie co 100 rpm?
Takie rozwiązanie pozwala na szybsze nastawienie wyższych prędkości wirowania i dłuższych czasów w porównaniu do rozwiązania zaproponowanego przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności wirowania próbek poniżej 30s, oferowany produkt posiada funkcję „Short”.

Odpowiedź:TAK.

Pytanie nr 2.
Czy Zamawiający dopuści wirówkę z możliwością zastosowania rotorów o parametrach:
a) rotor na 30 probówek 1,5/2 ml osiągający 20817 x g przy 14000 rpm
b) rotor na 48 probówek 1,5/2 ml osiągający 18210 x g przy 12700 rpm
c) rotor na 16 probówek 5 ml osiągający 21191 x g przy 14200 rpm
d) rotor na 24 probówki 1,5/2 ml ze specjalnie podniesionym kołnierzem osiągający 19090 x g przy 13200 rpm?
Zaproponowane rotory osiągają przyśpieszenie odśrodkowe większe lub bardzo zbliżone do rozwiązania zaproponowanego przez Zamawiającego. Pozostałe parametry oferowanego urządzenia są lepsze bądź zgodne ze specyfikacją przedstawioną przez Zamawiającego.

Odpowiedź:TAK.
2016-07-18 AW 2017-09-01 AW