BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia dostawa odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-2501/187/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. SIGMA ALDRICH:
Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Rzeszów ul. Boya-Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów
Cena oferty: 2040,00 zł netto
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.
Pozostałe oferty:
- Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena netto oferty – 2041,56 zł.
- ELEMENT Bryja Urszula, ul. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów. Cena netto oferty – 2334,14 zł.
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2016r.

Zadanie 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. MILTENYI BIOTEC:
Wybrano ofertę złożoną przez: MEDianus Sp. z o.o. ul Cystersów 13/2, 31-553 Kraków
Cena oferty: 593,00 zł netto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 23.06.2016r.
2016-06-27 AW 2017-09-01 AW