BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/164/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/164/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. A&A BIOTECHNOLOGY
Wybrano ofertę złożoną przez: A&A Biotechnology, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Cena netto oferty: 133,60 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.05.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 134,00 zł

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg kat. APPLIED BIOSYSTEMS
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 306,42
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Termin udzielenia zamówienia: 30.05.2016 r.
2016-06-06 AW 2017-09-01 AW