BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/150/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/150/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. SIGMA-ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 3 172,23 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 18.05.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 3 300,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 624,50 zł

Oferty odrzucone:
- Biokom, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki k/Warszawy
Cena netto oferty: 2 339,70 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Biokom. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Powód: referencyjna procedura badawcza – brak możliwości zmiany odczynnika na produkt równoważny w trakcie badań.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. VWR
Unieważnienie.
Uzasadnienie: najniższa cena z ofert przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
- POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
- Idalia Ireneusz Wolak Sp. J., Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
2016-05-23 AW 2017-09-01 AW