BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-10-19
Są to 5348483 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie wyniku przetargu z dnia 29 lipca 2004 WYCOFANY

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
NA WYKONANIE PARKINGU WRAZ Z DROGAMI MANEWROWYMI

(ogłoszenie o przetargu z dnia 29.07.2004 r.)

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy, Al . Partyzantów 57, 24-100 Puławy, tel. 081/886 30 51, fax 081/886 25 95, w ww.piwet.pulawy.pl informuje o wyniku postępowania na wykonanie parkingu wraz z drogami manewrowymi na dzi ałce 831/1 w Puławach.

CPV: 45.22.33.00, 45.23.32.27

Oferta z najniższą ceną: 182.050,02 zł. / oferta z najwyższą ceną: 292.480,04 zł.

Wybrano ofertę firmy: Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S p. z o.o., ul. Grygowej 23, 20-260 Lublin.
Cena oferty brutto: 194.915,61 zł.

2004-08-18 2004-09-06