BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/74/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/74/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. BETHYL LABORATORIES
Wybrano ofertę złożoną przez: Prospecta, ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa
Cena netto oferty: 1 700,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 10.03.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 1 861,22 zł
- Biolim Paulina Lemańczyk, ul. Świerkowa 30/6, 81-526 Gdynia
Cena netto oferty: 2 095,00 zł
- Biomibo, ul. Strzygłowska 15, 04-872 Warszawa
Cena netto oferty: 2 360,00 zł

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. TRIDELTA
Wybrano ofertę złożoną przez: Prospecta, ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa
Cena netto oferty: 1 950,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 10.03.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 1 999,23 zł
- ImmunoGEN Polska Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 16B/104, 02-904 Warszawa, ul. Katowicka 28A, 41-500 Chorzów
Cena netto oferty: 2 000,00 zł

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg kat. BD
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg kat. BIOWET PUŁAWY
Wybrano ofertę złożoną przez: MEGAN s.c. Julian Bielanik, Jarosław Worsowicz, ul. Jaskólcza 16, 44-100 Gliwice
Cena netto oferty: 598,50 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 10.03.2016 r.
2016-03-11 AW 2017-09-01 AW