BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/66/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/66/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. MERCK
Wybrano ofertę złożoną przez: IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 464,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 07.03.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
Cena netto oferty: 616,00 zł

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg kat. OXOID
Wybrano ofertę złożoną przez: IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 1 500,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 07.03.2016 r.

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg kat. S.WITKO
Wybrano ofertę złożoną przez: SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 405,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 07.03.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 461,20 zł
- WITKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
Cena netto oferty: 682,70 zł

Oferty odrzucone:
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 178,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Idalia. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Oferowany produkt nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: w zaoferowanych pojemnikach nie udaje się zmieścić deklarowanej przez producenta liczby probówek oraz często niedomykaną się wieczka.

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg kat. BIOWET PUŁAWY
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.
2016-03-08 AW 2017-09-01 AW