BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/59/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/59/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. INVITROGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 2 374,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 25.02.2016 r.

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg kat. VWR
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 101,24 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 24.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 1 120,00 zł

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg kat. AXYGEN
Unieważnienie.
Uzasadnienie: wszystkie złożone oferty zostały odrzucone.

Oferty odrzucone:
- VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 051,20 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy VWR International. Oferowany przez ww. Wykonawcę produkt nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: różnica w wielkości opakowania.

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg kat. SARTORIUS
Wybrano ofertę złożoną przez: WITKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź
Cena netto oferty: 210,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 24.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 250,00 zł
2016-03-04 AW 2017-09-01 AW