BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/50/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/50/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg kat. ICEBERG
Wybrano ofertę złożoną przez: PPHU NTN Tomasz Pieróg, ul. Okrzei 12, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 136,75 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Sklep Sportowo-Turystyczny PRESTO, ul. Mogilska 120, 31-445 Kraków
Cena netto oferty: 315,45 zł

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg kat. BIONOVO
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 836,55 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.02.2016 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. BIOMERIEUX
Wybrano ofertę złożoną przez: BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Cena netto oferty: 170,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.02.2016 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg kat. QIAGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB-Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena netto oferty: 509,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 665,00 zł

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg kat. THERMO
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 388,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 468,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 544,15 zł
2016-02-25 AW 2017-09-01 AW