BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/47/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/47/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. SEROTEC
Wybrano ofertę złożoną przez: BIOLIM Paulina Lemańczyk, ul. Świerkowa 30/6, 81-526 Gdynia
Cena netto oferty: 1 195,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Gentaur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 88a/2, 81-771 Sopot
Cena netto oferty: 1 987,00 zł

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. MOLECULAR PROBES
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 5 580,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Labiol.pl Emila Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 6 030,00 zł
- ImmunoGEN Polska Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 16b/104, 02-904 Warszawa, ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów
Cena netto oferty: 6 300,00 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. ANTIBODES-ONLINE.COM
Wybrano ofertę złożoną przez: BIOLIM Paulina Lemańczyk, ul. Świerkowa 30/6, 81-526 Gdynia
Cena netto oferty: 2 215,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Antibodies-online GmbH, Schloss-Rahe-Str. 15, 52072 Aachen, Germany
Cena netto oferty: 2 295,12 zł
- ImmunoGEN Polska Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 16b/104, 02-904 Warszawa, ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów
Cena netto oferty: 2 500,00 zł
- Labiol.pl Emila Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 2 685,00 zł

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg kat. NANOPROBES INC.
Wybrano ofertę złożoną przez: BIOLIM Paulina Lemańczyk, ul. Świerkowa 30/6, 81-526 Gdynia
Cena netto oferty: 2 635,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 19.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Gentaur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 88a/2, 81-771 Sopot
Cena netto oferty: 2 742,00 zł
- Labiol.pl Emila Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 2 894,00 zł
2016-02-24 AW 2017-09-01 AW