BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/43/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/43/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. AMBION
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 377,70 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 17.02.2016 r.

Oferty odrzucone:
- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 120,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Oferowany produkt nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: optymalizacja metody badawczej – brak możliwości zmiany odczynnika na produkt równoważny w trakcie badań ze względu na niezgodność z artykułem. Wprowadzenie produktu równoważnego mogłoby wpłynąć na powstanie produktów niespecyficznych reakcji.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. FERMENTAS
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 726,40 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 17.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 806,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 945,00 zł

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg kat. MASCOM
Wybrano ofertę złożoną przez: MasCom Technologies GmbH, Sophie-Germain Str. 4, D-28201 Bremen, Niemcy
Cena netto oferty: 348,39 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 15.02.2016 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg kat. OPTIGENE
Wybrano ofertę złożoną przez: Novazym Polska s.c., Rubież 46H, 61-612 Poznań
Cena netto oferty: 2 250,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 12.02.2016 r.
2016-02-18 AW 2017-09-01 AW