BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/38/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/38/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg kat. BIONOVO
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 836,64 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 16.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 850,00 zł

Oferty odrzucone:
- Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 750,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Alchem. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Oferowany produkt nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego. Powód: różnica w sposobie zatrzymania/ zakończenia pracy urządzenia.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. ROCHE
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 2 711,23 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 10.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 173,50 zł
- Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów
Cena netto oferty: 3 180,00 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. PROMEGA
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.
2016-02-18 AW 2017-09-01 AW