BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/37/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/37/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. AVANTOR
Wybrano ofertę złożoną przez: Krakchemia S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków
Cena netto oferty: 219,50 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 16.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 272,91 zł
- Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 305,00 zł
- VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 504,90 zł

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg kat. ROTH
Wybrano ofertę złożoną przez: Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 268,87 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 16.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ChemLand, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński
Cena netto oferty: 290,06 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 326,22 zł
- VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 460,50 zł

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg kat. MERCK
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg kat. KAVALIER
Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe ChemLand, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński
Cena netto oferty: 60,60 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 16.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 118,82 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 208,54 zł

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg kat. MEDLAB
Wybrano ofertę złożoną przez: Medlab-Products Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Cena netto oferty: 54,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 16.02.2016 r.

ZADANIE 6: materiały pomocnicze wg kat. SIGMA
Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 1000,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 16.02.2016 r.

Oferty odrzucone:
- Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Linegal Chemicals Sp. zo.o. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Powód: Zamawiający dopuszcza składanie oferty na poszczególne zadania. Ww Wykonawca złożył ofertę na poszczególne pozycje z zadania.
- VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy VWR International Sp. z o.o. Treść oferty złożonej przez ww. Wykonawcę nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty. Powód: Zamawiający dopuszcza składanie oferty na poszczególne zadania. Ww Wykonawca złożył ofertę na poszczególne pozycje z zadania.

ZADANIE 7: materiały pomocnicze wg kat. BIONOVO
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 226,99 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 16.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 307,23 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 328,64 zł
2016-02-18 AW 2017-09-01 AW