BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/34/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/34/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. POCH
Wybrano ofertę złożoną przez: POL-AURA Jakub Ławrynowicz, Różnowo 62e, 11-001 Dywity
Cena netto oferty: 299,54 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 05.02.2016 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. ATCC
Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o., Dziekanów Leśny ul. M. Konopnickiej 1, 05-092 Łomianki
Cena netto oferty: 4 345,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 05.02.2016 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. BIOMED LUBLIN
Wybrano ofertę złożoną przez: „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, ul. Uniwesytecka 10, 20-029 Lublin
Cena netto oferty: 623,13 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 10.02.2016 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg kat. ANIMAL HEALTH SERVIC
Wybrano ofertę złożoną przez: Biolim Paulina Lemańczyk, ul. Świerkowa 30/6, 81-526 Gdynia
Cena netto oferty: 2 035,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 10.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Gentaur Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grundwaldzka 88a/2, 81-771 Sopot
Cena netto oferty: 2 150,40 zł
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 3 100,00 zł

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg kat. GENOPLAST
Wybrano ofertę złożoną przez: Scholagene spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cena netto oferty: 299,19 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 10.02.2016 r.
2016-02-11 AW 2017-09-01 AW