BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/31/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/31/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. LGC STANDARDS
Wybrano ofertę złożoną przez: LGC Standards Sp. z o.o., Dziekanów Leśny ul. M. Konopnickiej 1, 05-092 Łomianki
Cena netto oferty: 268,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 03.02.2016 r.

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg kat. AGILENT
Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 1 535,55 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Anchem Sp. z o.o. Sp. K., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa
Cena netto oferty: 2 450,00 zł
- VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 3 179,84 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 324,80 zł


ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg kat. SUPELCO
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 1 755,33 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 08.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 2 076,33 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 217,00 zł
- Anchem Sp. z o.o. Sp. K., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa
Cena netto oferty: 2 400,00 zł
2016-02-09 AW 2017-09-01 AW