BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/20/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/20/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. GENEALL BIOTECHNOLOGY
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 131,30 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 03.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- BIOLIM Paulina Lemańczyk, ul. Świerkowa 30/6, 81-526 Gdynia
Cena netto oferty: 545 zł

ZADANIE 2A: odczynniki laboratoryjne wg kat. LONZA
Wybrano ofertę złożoną przez: CELLLAB ul. Jagielska 29a, 02-886 Warszawa
Cena netto oferty: 100,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 02.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 192,00 zł

ZADANIE 2B: odczynniki laboratoryjne wg kat. LONZA
Wybrano ofertę złożoną przez: CELLLAB ul. Jagielska 29a, 02-886 Warszawa
Cena netto oferty: 110,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 02.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 255,00 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. GIBCO
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 653,37 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 02.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 679,73 zł

Oferty odrzucone:
- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 300,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Powód: procedura badawcza – niemożliwość zmiany odczynnika na produkt równoważny w trakcie badań.
- BioTech Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Cena netto oferty: 337,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy BioTech Poland Sp. z o.o. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Powód: procedura badawcza – niemożliwość zmiany odczynnika na produkt równoważny w trakcie badań.
- Polgen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 405,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy Polgen. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Powód: procedura badawcza – niemożliwość zmiany odczynnika na produkt równoważny w trakcie badań.
- Immuniq Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory
Cena netto oferty: 450,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy Immuniq. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Powód: procedura badawcza – niemożliwość zmiany odczynnika na produkt równoważny w trakcie badań.
2016-02-04 AW 2017-08-30 AW