BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348859 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/11/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/11/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. WAKO
Wybrano ofertę złożoną przez: BUJNO Chemicals dr Marcin Synak, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Cena netto oferty: 1 240,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 27.01.2016 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. ID’VET
Wybrano ofertę złożoną przez: Animal Trade Sp. z o.o., ul. Poleczki 40, 02-822 Warszawa
Cena netto oferty: 1 180,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 27.01.2016 r.


ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. SIGMA ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 249,50 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 27.01.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 312,11 zł

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg kat. THERMO SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 587,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 27.01.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 591,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 594,00 zł

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg kat. QIAGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: Syngen Biotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław
Cena netto oferty: 1 121,12 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 01.02.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 1 186,56 zł
- ALAB-Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena netto oferty: 1 319,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 489,95 zł

Oferty odrzucone:
- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 450,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Powód: procedura badawcza – brak możliwości zmiany odczynnika na produkt równoważny w trakcie badań.
2016-02-03 AW 2017-08-30 AW