BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348749 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/12/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/12/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg kat. BRAND
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 2 300,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 28.01.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Merck Sp. z o.o. Polska, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
Cena netto oferty: 2 616,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 623,10 zł
- VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 2 836,00 zł
- Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 3 171,16 zł

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg kat. ZALIMP
Wybrano ofertę złożoną przez: Zalimp Invest Sp. z o.o., ul. Rafii 10, 04-255 Warszawa
Cena netto oferty: 88,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 28.01.2015 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. QIAGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 320,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 28.01.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- ALAB-Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena netto oferty: 539,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 559,35 zł

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg kat. CAT
Wybrano ofertę złożoną przez: Firma Inżyniersko-Handlowa Conbest Sp. z o.o., ul. Wadowicka12, 30-415 Kraków
Cena netto oferty: 13 680,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 28.01.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 13 923,60 zł
- Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 13 971,10 zł

ZADANIE 5: materiały pomocnicze wg kat. ROTH
Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 1 224,72 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 28.01.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 390,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 962,40 zł
- Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka44/52, 01-224 Warszwa
Cena netto oferty: 2 029,30 zł

ZADANIE 6: materiały pomocnicze wg kat. CENTRUMNOZY.PL
Wybrano ofertę złożoną przez: AVA Trade Paweł Żurawik, ul. Marii Zaborowskiej 29, 76-200 Słupsk
Cena netto oferty: 113,82 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 28.01.2015 r.

ZADANIE 7: materiały pomocnicze wg kat. POLKARS
Wybrano ofertę złożoną przez: AVA Trade Paweł Żurawik, ul. Marii Zaborowskiej 29, 76-200 Słupsk
Cena netto oferty: 30,89 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 28.01.2015 r.

ZADANIE 8: odczynniki laboratoryjne wg kat. THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Wybrano ofertę złożoną przez: Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 2 180,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 28.01.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 2 184,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 197,00 zł

ZADANIE 9: odczynniki laboratoryjne wg kat. GE HEALTHCARE
Wybrano ofertę złożoną przez: Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 137,52 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 28.01.2015 r.

ZADANIE 10: materiały pomocnicze wg kat. TECNIPLAST
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.
2016-02-01 AW 2017-08-30 AW