BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia, znak sprawy DZ-2501/15/16 WYCOFANY
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki: Wybrano ofertę złożoną przez: Alab Sp. z o.o , ul. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa. Cena netto oferty: 56.840,00 zł. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta. Termin udzielenia zamówienia: 28.01.2016 r. Pozostali wykonawcy: - VWR International sp. z o.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena netto oferty- 61.598,00 zł. - Styl & Ant Instruments , Niewiesze , ul. Pyskowicka 12, 44-172 Poniszowice. Cena netto oferty- 59.680,00 zł. - Wolski TW Dealer, ul. Hallera 6, 43-200 Pszczyna. Cena netto oferty- 71.600,00 zł. Brak ofert odrzuconych.
2016-01-27 AW 2017-08-30 AW