BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia , DZ-2501/480/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/480/15
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: b>
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.
Cena netto oferty: 2385 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 27.01.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Labiol.pl E.Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa.
Cena netto oferty: 2450 zł.
- Polgen Sp. zo.o Sp.k, ul. Puszkina 80, 92-517 Łódź. Cena netto oferty- 3100 zł.

ZADANIE 2: b>
Wybrano ofertę złożoną przez: Diag-med. , ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa.
Cena netto oferty: 362,63 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 27.01.2016r.
Pozostali wykonawcy:
- VWR International Sp. z o.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena netto oferty- 375 zł.

ZADANIE 3
Wybrano ofertę złożoną przez: sigma Aldrich Sp. z o.o , ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena netto oferty- 2245,54 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta i jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 27.01.2016r
ZADANIE 4 : b>
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena netto oferty- 2245 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 27.01.2016r.
Pozostali wykonawcy:
- Polgen Sp. zo.o Sp.k, ul. Puszkina 80, 92-517 Łódź. Cena netto oferty- 2963,16 zł. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 5 oraz 6: Zadanie nr 5- zamawiający unieważnia zadanie ze względu na wyższą wartość oferty firmy Scholagene . R. Wójcik w wysokości 223,41 zł netto niż kwota w wysokości 38 zł netto, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania. Zadanie nr 6- brak ofert.
2016-01-27 AW 2017-08-30 AW