BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie niektórych zadań - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych, znak sprawy DZ-2501/8/16 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie niektórych zadań - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/8/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ZADAŃ


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Zadanie 1 – odczynniki laboratoryjne wg kat. ROCHE:
Wybrano ofertę złożoną przez: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa
Cena oferty: 19.402,46zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 20.01.2016r.

Zadanie 3 – materiały pomocnicze wg kat. ROTH:
Wybrano ofertę złożoną przez: Linegal Chemicals Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena oferty: 264,94zł brutto
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 20.01.2016r.

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, w zakresie następujących zadań:

Zadanie 2 – odczynniki laboratoryjne wg kat. BIOMEDICA:
Uzasadnienie unieważnienia – nie wpłynęła żadna oferta na realizację ww. zadania.

Zadanie 4 – materiały pomocnicze wg kat. CONBEST:
Uzasadnienie unieważnienia – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki w ramach ww. zadania, z uwagi na omyłkę Zamawiającego, skutkującą błędem w opisie przedmiotu zamówienia, polegającym na określeniu błędnej ilości zamawianych produktów, uniemożliwiającym przygotowanie prawidłowej oferty.
2016-01-20 AW 2017-08-30 AW