BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-2501/469/15 - zadanie nr 1, 2, 3 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-2501/469/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. EMAPOL
Wybrano ofertę złożoną przez: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin.
Cena netto oferty: 1215,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.01.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Argenta sp. z o.o. – sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań.
Cena netto oferty: 1931,00 zł
- Idalia Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom.
Cena netto oferty: 1600,00 zł

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. MERCK
Wybrano ofertę złożoną przez: Merck sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.
Cena netto oferty: 1831,16 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.01.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Argenta sp. z o.o. – sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań.
Cena netto oferty: 2008,00 zł
- Idalia Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom.
Cena netto oferty: 2300,00 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. BECTON DICKINSON
Wybrano ofertę złożoną przez: Diag-Med Grażyna Konecka, ul. Stanisława 50, 05-800 Pruszków
Cena netto oferty: 707,16 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 13.01.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Argenta sp. z o.o. – sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań.
Cena netto oferty: 846,00 zł
2016-01-13 AW 2017-08-30 AW