BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych wg kat. WATERS WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/5/16

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

Materiały pomocnicze wg kat. Waters:
Wybrano ofertę złożoną przez: Anchem Sp. j. ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa
Cena oferty: 1050,00zł netto tj. 1291,50zł brutto
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 12.01.2016r.

Pozostali wykonawcy:
1. WATERS Sp. z o.o. ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa
Cena oferty: 1300,11zł brutto.
2. Bujno Chemicals dr M. Synak ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Cena oferty – 1328,40zł brutto
2016-01-12 AW 2017-08-30 AW