BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/467/15 - zadania nr 1, 2a, 3, 5, 6, 7 WYCOFANY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. GIBCO
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludiwg, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 204,04 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 11.01.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Cena netto oferty: 292,50 zł
- Idalia Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom.
Cena netto oferty: 400,00 zł

ZADANIE 2a: odczynniki laboratoryjne wg kat. FERMENTAS
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludiwg, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 298,50 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 11.01.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Abo sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk.
Cena netto oferty: 374,39 zł
- Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Cena netto oferty: 343,00 zł
- BioTech Poland sp. z o.o., al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.
Cena netto oferty: 1005,00 zł

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg kat. QIAGEN
Unieważnienie.
Uzasadnienie: najniższa cena z ofert przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludiwg, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica.
Cena netto oferty: 1841,10 zł
- Alab-Gen sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa.
Cena netto oferty: 1778,00 zł

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg kat. INVITROGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludiwg, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 4955,10 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 11.01.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
- Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Cena netto oferty: 7663,00 zł

ZADANIE 6: materiały pomocnicze wg kat. EURx
Unieważnienie.
Uzasadnienie: najniższa cena z ofert przekracza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykonawcy:
- Abo sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk.
Cena netto oferty: 324,76 zł
- Idalia Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom.
Cena netto oferty: 440,00 zł
- EURx sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk.
Cena netto oferty: 370,00 zł

ZADANIE 7: odczynniki laboratoryjne wg kat. SIGMA
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.
Cena netto oferty: 213,80 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 11.01.2016 r.

Pozostali wykonawcy:
Bionovo Aneta Ludiwg, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 360,00 zł
- Idalia Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom.
Cena netto oferty: 280,00 zł
2016-01-11 AW 2017-08-30 AW