BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348597 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/461/15 - zadania nr 1, 3, 4 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/461/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: materiały pomocnicze wg kat. EPPENDORF
Wybrano ofertę złożoną przez: Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa
Cena netto oferty: 1 922,40 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 21.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 2 530,00 zł

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg kat. MEDLAB
Wybrano ofertę złożoną przez: Medlab-Products Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Cena netto oferty: 160,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2015 r.

ZADANIE 4: materiały pomocnicze wg kat. MERCK
Unieważnienie.
Uzasadnienie: nie została złożona żadna oferta.
2016-01-11 AW 2017-08-30 AW