BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/459/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. INVITROGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 922,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 21.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 4 483,00 zł

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. QIAGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB-Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena netto oferty: 3 109,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: ..2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Syngen Biotech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław
Cena netto oferty: 3 199,76 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 585,60 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. APPLICHEM
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 525,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: ..2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 675,00 zł
- VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 690,60 zł
- BUJNO Chemicals dr M. Synak, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Cena netto oferty: 715,00 zł
- BLIRT Spółka Akcyjna, ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk
Cena netto oferty: 732,60 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 842,10 zł
- POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 900,20 zł

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg kat. MERCK MILLIPORE
Wybrano ofertę złożoną przez: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
Cena netto oferty: 358,10 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: ..2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- BioTech Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa
Cena netto oferty: 365,00 zł
- BUJNO Chemicals dr M. Synak, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Cena netto oferty: 375,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 467,09 zł
- POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 525,40 zł
2016-01-11 AW 2016-01-11 AW