BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych
Znak sprawy: DZ-2501/459/15 WYCOFANY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 2: b>
Wybrano ofertę złożoną przez: Alab-Gen sp. z o.o , ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa.
Cena netto oferty: 3109 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.12.2015
Pozostali wykonawcy:
- Syngen Biotech sp. z o.o , ul. Ostródzka 17, 54-116 Wrocław. Cena netto oferty- 3199,76 zł.
- Bionovo A.Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena netto oferty- 3585,60 zł.

ZADANIE 3: b>
Wybrano ofertę złożoną przez: Eurx sp. z o.o , ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk.
Cena netto oferty: 210 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.12.2015
Pozostali wykonawcy:
- Abo sp. Z o.o , ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk. Cena netto oferty- 675 zł.
- Bionovo A.Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena netto oferty- 842,10 zł.
- VWR International sp. z o.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. . Cena netto oferty- 660,60 zł.
- Blirt S.A, ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. . Cena netto oferty- 732,60 zł.
- Polgen sp. z o.o sp.k , ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź. . Cena netto oferty- 900,20 zł.
ZADANIE 4: b>
Wybrano ofertę złożoną przez: Merck sp. z o.o , ul. jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.
Cena netto oferty: 358,10 zł.
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.12.2015
Pozostali wykonawcy:
- BioTech Polnad Sp. zo.o , al. Jerozlimskie 202, 02-486 Warszawa. Cena netto oferty- 365 zł.
- Bionovo A.Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena netto oferty- 467,09 zł.
- Bujno Chemicals, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa . Cena netto oferty- 375 zł.
- Polgen sp. z o.o sp.k , ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź. . Cena netto oferty- 525,40 zł.
2015-12-30 AW 2017-08-30 AW