BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/455/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/455/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. COPAN
Wybrano ofertę złożoną przez: FutereMed Christos Petrou, ul. Chłapowskiego 12, 02-787 Warszawa
Cena netto oferty: 4 400,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 21.12.2015 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. FERMENTAS
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 286,60 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 29.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 1 763,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 952,48 zł

Oferty odrzucone:
- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 060,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Oferowany produkt nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego (stabilność produktu równoważnego jest słabsza w porównaniu do produktu oryginalnego: wraz z przechowywaniem spada jego reaktywność).

ZADANIE 3: materiały pomocnicze wg kat. NUNC
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena netto oferty: 2 300,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 29.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 764,80 zł
- Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 3 079,40 zł

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg kat. QIAGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB-Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena netto oferty: 10 864,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 29.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 12 508,80 zł
2015-12-29 AW 2017-08-30 AW