BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348725 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/449/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/449/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. BIOMED LUBLIN
Wybrano ofertę złożoną przez: „Biomed-Lublin” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna, ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin
Cena netto oferty: 867,13 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 952,00 zł

Oferty odrzucone:
- POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 336,48 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Polgen. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Oferowany produkt nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego (różnica w opakowaniu odczynnika – produkt równoważny oferowany jest w plastikowych butelkach).

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. INVITROGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 133,08 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 292,16 zł
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 330,50 zł
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 370,00 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. SIGMA-ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 2 471,42 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Alchem Grupa Sp. z o.o., ul Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów
Cena netto oferty: 2 870,00 zł
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 2 875,00 zł
- TriMen Chemicals S.A., Al. Piłsudskiego 141, 92-318 Łódź
Cena netto oferty: 3 259,99 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 733,40 zł

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg kat. POCH
Unieważnienie.
Uzasadnienie: Zamawiający zrezygnował z zakupu.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:
Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 98,03 zł
- KRAKCHEMIA S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków
Cena netto oferty: 110,00 zł

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg kat. THERMO SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 535,64 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 643,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 730,79 zł
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 850,00 zł

ZADANIE 6: odczynniki laboratoryjne wg kat. AGILENT
Wybrano ofertę złożoną przez: Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
Cena netto oferty: 2 874,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 3 120,00 zł
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 4 400,00 zł
2015-12-24 AW 2017-08-30 AW