BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/445/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/445/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. FERMENTAS
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 256,24 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 280,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 387,04 zł
- POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 389,08 zł

ZADANIE 2: materiały pomocnicze wg kat. BIOZYM
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 596,89 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2015 r.

Odrzucone oferty:
- POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 356,03 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Polgen. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Oferowany produkt nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego (produkt równoważny jest niesterylny).

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. T.E. KUCHARCZYK
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 280,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 492,00 zł

Odrzucone oferty:
- ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 256,24 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy ABO. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Oferowany produkt nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego (produkt równoważny nie spełnia wymogów rozdziału elektroforetycznego badanych próbek).
- POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 262,76 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Polgen. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Oferowany produkt nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego (produkt równoważny nie spełnia wymogów rozdziału elektroforetycznego badanych próbek).
2015-12-24 AW 2017-08-30 AW