BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/439/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/439/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. SIGMA-ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 473,96 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 22.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 500,00 zł

Oferty odrzucone:
- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 360,00 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Powód: walidacja metody badawczej – niemożliwość zmiany odczynnika na produkt równoważny w trakcie badań.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. BIOVET
Wybrano ofertę złożoną przez: Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
Cena netto oferty: 2 730,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 07.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Labiol.pl Emila Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 2 820,00 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. BIOMEDICA
Wybrano ofertę złożoną przez: Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno
Cena netto oferty: 13 648,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 10.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Labiol.pl Emila Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 14 286,00 zł
2015-12-24 AW 2017-08-30 AW