BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/442/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/442/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. SIGMA-ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 1 792,13
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 09.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów
Cena netto oferty: 2 090,00 zł

Oferty odrzucone:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 650,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy Bionovo. Oferta nie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. BD DIFCO
Wybrano ofertę złożoną przez: Grażyna Konecka DIAG-MED, ul. Stanisława 50, 05-800 Pruszków
Cena netto oferty: 720,72 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 1 605,58 zł
2015-12-17 AW 2017-08-30 AW