BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/435/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/435/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. CHROMAGAR
Wybrano ofertę złożoną przez: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Cena netto oferty: 890,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 09.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 1 350,00 zł

Oferty odrzucone:
- GRASO Zenon Sobiecki, Krąg 4a, 83-200 Starogard Gdański
Cena netto oferty: 820,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy GRASO. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. BIOMAXIMA
Wybrano ofertę złożoną przez: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Cena netto oferty: 1 090,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.12.2015 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. MERCK MILLIPORE
Wybrano ofertę złożoną przez: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
Cena netto oferty: 917,30 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 156,70 zł
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 1 380,00 zł
2015-12-17 AW 2017-08-30 AW