BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/433/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/433/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. BOULE MEDICAL AB
Wybrano ofertę złożoną przez: Alpha Diagnostics Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa
Cena netto oferty: 688,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 01.12.2015 r.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. GENEALL BIOTECHNOLOGY
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 650,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 30.11.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa
Cena netto oferty: 2 418,68 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. TS PIERCE
Wybrano ofertę złożoną przez: Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 1 120,27 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 01.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- „ALAB” Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa,
Cena netto oferty: 1 249,00 zł
- Anchem, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa
Cena netto oferty: 1 300,00 zł
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 1 339,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 622,00 zł

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg kat. THERMO SCIENTIFIC PIERCE
Wybrano ofertę złożoną przez: Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena netto oferty: 623,99 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 01.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Anchem, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa
Cena netto oferty: 700,00 zł
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 766,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 870,00 zł
2015-12-17 AW 2017-08-30 AW