BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348508 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/425/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/425/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. BIOMED LUBLIN
Wybrano ofertę złożoną przez: IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 340,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 09.12.2015 r.

Oferty odrzucone:
- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 150,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Powód: akredytowana procedura badawcza – niemożliwość zmiany odczynnika na produkt równoważny w trakcie badań.
- BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin
Cena netto oferty: 195,00 zł
Uzasadnienie: Zamawiający odrzuca ofertę firmy BioMaxima S.A. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. Powód: akredytowana procedura badawcza – niemożliwość zmiany odczynnika na produkt równoważny w trakcie badań.

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. BIOMERIEUX
Wybrano ofertę złożoną przez: BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Cena netto oferty: 870,40 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.12.2015 r.

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. FERMENTAS
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 120,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 430,64 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 630,36 zł

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg kat. MEDLAB
Wybrano ofertę złożoną przez: Medlab-Products Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Cena netto oferty: 606,60 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: ..2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
Cena netto oferty: 687,00 zł
- FutureMed Christos Petrou, ul. Chłapowskiego 12, 02-787 Warszawa
Cena netto oferty: 810,00 zł

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg kat. BD
Wybrano ofertę złożoną przez: Scholagene Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Orlich Gniazd 25, 31-335 Kraków
Cena netto oferty: 210,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- SciencePlast Sp. z o.o., ul Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 302,00 zł
- Grażyna Konecka DIAG-MED, ul. Stanisława 50, 05-800 Pruszków
Cena netto oferty: 358,79 zł
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 360,00 zł

ZADANIE 6: odczynniki laboratoryjne wg kat. COMFEEL
Wybrano ofertę złożoną przez: Symed s.c., ul. Kosynierów 7, 35-242 Rzeszów
Cena netto oferty: 990,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 1 200,00 zł
- MULTI GROUP MAŁGORZATA RETNIEW, ul. Czeremchowa 83, 20-807 Lublin
Cena netto oferty: 1 380,00 zł
- Scholagene Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Orlich Gniazd 25, 31-335 Kraków
Cena netto oferty: 1 435,00 zł
- SciencePlast Sp. z o.o., ul Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 975,00 zł

ZADANIE 7: odczynniki laboratoryjne wg kat. ROTH
Wybrano ofertę złożoną przez: Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Cena netto oferty: 491,77 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 515,00 zł

ZADANIE 9: odczynniki laboratoryjne wg kat. SIGMA-ALDRICH
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 770,64 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 09.12.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów
Cena netto oferty: 945,00 zł
- IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena netto oferty: 1 040,00 zł
2015-12-17 AW 2017-08-30 AW