BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348858 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/449/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/449/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biomed Lublin
1. PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej (z chlorkiem wapnia i chlorkiem magnezu), op./500 ml, w szklanym opakowaniu, wymagana ilość: 10 op.
2. PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez chlorku wapnia i chlorku magnezu, op./500 ml, w szklanym opakowaniu, wymagana ilość: 4 op.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen
1. L-glutamina 200mM (100x), 100 ml, nr kat. 2503-024, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma-Aldrich
1. PBS Tween (PBST) (op. 100 tabl), nr kat. 08057-100TAB-F, wymagana ilość: 1 op.
2. Phenol: Chloroform: Isoamyl Alcohol 25:24:1 Saturated with 10 mM Tris, pH 8.0, 1 mM EDTA, nr kat. P2069-100ML, wymagana ilość: 1 op.
3. Thiourea (1 kg), nr kat. T7875-1KG, wymagana ilość: 1 op.
4. 3-(Decyldimethylammonio) propanesulfonate inner salt (5 g), nr kat. D4266-5G, wymagana ilość: 1 op.
5. Phenol (2,5l), nr kat. 16018-2.5L, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 4 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Poch
1. 2-Propanol (Izopropanol) do HPLC, opk. 2,5L, nr kat. 751502151, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Thermo Scientific
1. CHAPS Detergent (5g), nr kat. 28300, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 6 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Agilent
1. Agilent DNA 1000 Kit, nr kat. 5067-1504, wymagana ilość: 1 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne. W takim przypadku, w celu sprawdzenia równoważności, zamawiający może żądać certyfikatów analizy, kart katalogowych lub próbek produktów.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 08.12.2015 r., godz. 16.00.
2015-12-03 AW 2017-08-30 AW