BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/445/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/445/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Fermentas
1. 10x TBE (Tris-borate-EDTA), nr kat. B52, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 2 - materiały pomocnicze wg katalogu Biozym
1. Probówki z zatrzaskiwanym zamknięciem o poj. 2,0 ml, skalowane, niebieskie, 500 szt., nr kat. 710192, wymagana ilość: 1 op.
2. Probówki z zatrzaskiwanym zamknięciem o poj. 2,0 ml, skalowane, zielone, 500 szt., nr kat. 710193, wymagana ilość: 2 op.
3. Probówki z zatrzaskiwanym zamknięciem o poj. 2,0 ml, skalowane, żółte, 500 szt., nr kat. 710194, wymagana ilość: 1 op.
4. Probówki z zatrzaskiwanym zamknięciem o poj. 2,0 ml, skalowane, pomarańczowe, 500 szt., nr kat. 710195, wymagana ilość: 2 op.
5. Probówki z zatrzaskiwanym zamknięciem o poj. 2,0 ml, skalowane, fioletowe, 500 szt., nr kat. 710196, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu T.E. Kucharczyk
1. Bufor 10x TBE, 1 litr, nr kat. 200-150, wymagana ilość: 2 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne. W takim przypadku, w celu sprawdzenia równoważności, zamawiający może żądać certyfikatów analizy, kart katalogowych lub próbek produktów.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 03.12.2015 r., godz. 16.00.
2015-11-30 AW 2017-08-30 AW