BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348598 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/414/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/414/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: odczynniki laboratoryjne wg kat. QIAGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: ALAB-Gen Sp. z o.o., ul. Kątna 17, 00-703 Warszawa
Cena netto oferty: 1 839,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 26.11.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 2 513,70 zł

ZADANIE 2: odczynniki laboratoryjne wg kat. FERMENTAS
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 528,54 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 26.11.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 594,00 zł
- POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 656,49 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 239,00 zł

ZADANIE 3: odczynniki laboratoryjne wg kat. EURx
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 240,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 26.11.2015 r.

ZADANIE 4: odczynniki laboratoryjne wg kat. INVITROGEN
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 480,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 26.11.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 888,00 zł
- POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 3 555,32 zł

ZADANIE 5: odczynniki laboratoryjne wg kat. SIGMA
Wybrano ofertę złożoną przez: POLGEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź
Cena netto oferty: 564,86 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 26.11.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Sigma-Aldrich, ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena netto oferty: 1 120,99 zł
- Alchem Grupa Spółka z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń
Cena netto oferty: 1 166,60 zł
- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 1 450,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 487,15 zł

ZADANIE 6: odczynniki laboratoryjne wg kat. THERMO SCIENTIFIC
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk
Cena netto oferty: 469,80 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 26.11.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk
Cena netto oferty: 480,00 zł
- Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Cena netto oferty: 757,00 zł
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 846,72 zł
2015-11-30 AW 2017-08-30 AW