BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348729 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/434/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/434/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu T.E. Kucharczyk
1. Bufor 10x TBE, 1 litr, nr kat. 200-150, wymagana ilość: 1 op.
2. Poliakrylamidy mix 30% T, 3,3% C (29:1) zawiera 15% gricerolu (100 ml), nr kat 200-131, wymagana ilość: 1 op.
3. Ammonium Persulfate solution 10% (w/v) (5ml), nr kat 200-175, wymagana ilość: 1 szt.
4. SSCP Bufor denaturujący A, nr kat 200-141, wymagana ilość: 1 op.
5. SSCP Bufor denaturujący B, nr kat 200-142, wymagana ilość: 1 op.
6. Bufor obciążający (loading buffer)x6 (1ml), nr kat 200-145, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Emapol
1. Willis – Hobbs Medium Base, op./ 500g, nr kat. M 1375, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Becton Dickinson
1. Difco MRS Broth, op./500g, nr kat 298156, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 4 - materiały pomocnicze wg katalogu PerkinElmer
1. Naczyńka do LSC (low diffusion PE vials), op./100 szt., nr kat 6000477, wymagana ilość: 1 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne. W takim przypadku, w celu sprawdzenia równoważności, zamawiający może żądać certyfikatów analizy, kart katalogowych lub próbek produktów.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 30.11.2015 r., godz. 16.00.
2015-11-25 AW 2017-08-30 AW