BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/432/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/432/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Poch
1. Aceton cz.d.a., op./1L, nr kat. 102480111, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 2 – odczynniki laboratoryjne wg katalogu Bio-X Diagnostics
1. BIO-X BoHV-4 ELISA KIT 1x96 tests, nr kat. BIO K 312/1, wymagana ilość: 2 zestawy.

ZADANIE 3 - materiały pomocnicze wg katalogu Montair Andersen
1. Rękawice, para (Pair of glovers, HM 33a), nr kat HM 33a, wymagana ilość: 4 pary.

ZADANIE 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Bio-Rad Laboratories
1. Chelex 100 Resin 200-400 mesh, 50 g, nr kat 142-1253, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Mast Group
1. Mast Isoplex DNA Amplifications-Kit 96 testów, nr kat. kod-67DNAMP2 MAST, wymagana ilość: 1 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.
Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne. W takim przypadku, w celu sprawdzenia równoważności, zamawiający może żądać certyfikatów analizy, kart katalogowych lub próbek produktów.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 27.11.2015 r., godz. 15.00.
2015-11-24 AW 2017-08-30 AW