BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/428/15 WYCOFANY
znak sprawy: DZ-2501/428/15
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, zaprasza do składania ofert na dostawę następujących odczynników:
1. Willis - Hobbs Medium Base, op./ 500g (nr katalogowy: M 1375 Emapol) – 1 op.
2. Difco MRS Broth, op./ 500 g (nr katalogowy: 298156 Becton Dickinson) – 2 op.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na jedną lub dwie pozycje.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na odczynniki równoważne. W takim przypadku, w celu sprawdzenia równoważności, zamawiający może żądać certyfikatów analizy, kart katalogowych lub próbek produktów.
Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy.
Termin realizacji – do 5 dni od dnia złożenia zamówienia.
Ofertę zawierającą:
- cenę,
- termin realizacji zamówienia,
należy przesłać faksem na nr 81 889 33 50 lub drogą elektroniczną na adres anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 24.11.2015 r. godz. 13.00.
2015-11-23 AW 2017-08-30 AW