BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348509 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/426/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/426/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biovet
1. Haemophilus parasuis Antibody Test Kit (ELISA) SwineCheck HPS, 2x(12x8) tests, nr kat. BV-TRM-521, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 2 - materiały pomocnicze
1. Igły iniekcyjne jednorazowe 1,2x40, wymagana ilość: 1 op.
2. Strzykawki sterylne jednorazowego użytku o poj. 5 ml, wymagana ilość: 1938 szt.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Virion Serion
1. Chlamydia CF antygen, nr kat. 1122, wymagana ilość: 7 op.
2. Dopełniacz liofilizowany, amp./1 ml, nr kat. 9001, wymagana ilość: 15 amp.

ZADANIE 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biomedica
1. ADIAVET COX REALTIME, nr kat. ADI143-100, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Idexx
1. Q-Fever (Coxiella burnetii) Antibody Test Kit, nr kat. QFT1135T, wymagana ilość: 2 zestawy.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB. Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne.

Zakup pilny.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 24.11.2015 r., godz. 16.00.
2015-11-20 AW 2017-08-30 AW