BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348821 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/425/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/425/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biomed Lublin
1. PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej (z chlorkiem wapnia i chlorkiem magnezu), op./500 ml, w szklanym opakowaniu, wymagana ilość: 5 op.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Biomerieux
1. API 20E reagent kit, nr kat. 20120, wymagana ilość: 4 op.
2. NaCl 0,85% Medium, nr kat. 20040, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Fermentas
1. Water, nuclease-free, nr kat. R0582, wymagana ilość: 3 op.

ZADANIE 4 - materiały pomocnicze wg katalogu Medlab
1. Szalki Petriego 90x16mm z wentylacją sterylne pakowane po 20 szt., op./600 szt., nr kat. 51.0090.0S-PP, wymagana ilość: 1 op.
2. Ezy z oczkiem 10 ul, z AS, pakowane po 20 szt., op. jedn. 200 szt., nr kat. 52.1020.1S, wymagana ilość: 20 op.

ZADANIE 5 – materiały pomocnicze wg katalogu BD
1. Sterylne probówki BD Falcon, Conical Centrifuge Tubes 15 ml, op. 500 szt., nr kat. 352097, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 6 - materiały pomocnicze wg katalogu Comfeel
1. Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, niebieskie, niejałowe, op./100 szt., (rozmiar S - 50 op., rozmiar M - 30 op., rozmiar L - 20 op.), wymagana ilość: 100 op.

ZADANIE 7 - materiały pomocnicze wg katalogu Roth
1. Probówki do hodowli 4 ml z zamknięciem, sterylne, z polipropylenu, 500 szt. w op., nr kat. ECO1.1, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 8 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu EURx
1. SimplySafe, op./1ml, nr kat. E4600-01, wymagana ilość: 2 op.

ZADANIE 9 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma-Aldrich
1. GSP Agar, nr kat. 50875, wymagana ilość: 1 op.
2. JumpStar Taq DNA Polymerase bez MgCl2, nr kat. D4184-50UN, wymagana ilość: 2 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB. Oferta cenowa powinna zawierać numer postępowania, którego dotyczy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 24.11.2015 r., godz. 16.00.
2015-11-20 AW 2017-08-30 AW