BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/419/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/419/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Tridelta
1. Zestaw do oznaczania surowiczego Amyloidu A, nr kat. TP802, wymagana ilość: 1 zestaw.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Life Diagnostics INC
1. Test Elisa do oznaczenia świńskiej haptoglobiny PIG Haptoglobin 96-well, nr kat. 2410-5, wymagana ilość: 3 op.
2. Test Elisa do oznaczenia świńskiego białka CRP Pig C-reactive protein (CRP) ELISA TEST KIT, nr kat. 2210-6, wymagana ilość: 3 zestawy.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Pig Champ Pro Europa
1. Test Elisa PigMAP, nr kat. PME02, wymagana ilość: 2 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 19.11.2015 r., godz. 12.00.
2015-11-17 AW 2017-08-30 AW