BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348594 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/416/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/416/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen
1. Newborn calf serum, op./500 ml, inakt. temp.; wolna od mycoplasm, BVD, BLV, IBR; pochodząca z Europy, ważna min. 2 lata od dostawy, nr kat. 26010-074, wymagana ilość: 3 op.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Promega
1. DNA IQtm System KIT Promega, 1000 reakcji, nr kat. DC6700, wymagana ilość: 1 op.
Pilny zakup.

ZADANIE 3 - materiały pomocnicze wg katalogu Kavalier
1. Kolba Erlenmeyera z wąska szyjką, 300 ml, nr kat. 632 417 119 300, wymagana ilość: 30 szt.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 17.11.2015 r., godz. 15.00.
2015-11-16 AW 2017-08-30 AW