BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348599 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/414/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/414/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Qiagen
1. QIAGEN OneStep RT-PCR Kit (100), nr kat. 210212, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Fermentas
1. 50X TAE Electrophoresis Buffer, op/1000 ml, nr kat. B49, wymagana ilość: 3 op.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu EURx
1. Marker wielkości DNA, nr kat. E3134-01P, wymagana ilość: 1 szt.
2. Taq DNA polymerase, op a 500U, nr kat. E2500-04, wymagana ilość: 8 op.

ZADANIE 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen
1. Agaroza 500g, nr kat. 15510-027, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 5 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma
1. Bufor TBE 10x, 10l, nr kat. T4415, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 6 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Thermo Scientific
1. Marker DNA, nr kat. SM0321, wymagana ilość: 3 szt.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 13.11.2015 r., godz. 14.00.
2015-11-10 AW 2017-08-30 AW