BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348749 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/412/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa odczynników laboratoryjnych.
Znak sprawy: DZ-2501/412/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Sigma Aldrich
1. Polyethylene Glykol Av. Mol. Wt.: 8000, op. 500g, nr kat. P5413, wymagana ilość: 1 op.
2. L-arginine, ≥98,5%, FCC, nr kat. W381918-SAMPLE, wymagana ilość: 1 op.
3. Ethanolamine op. a’100ml, nr kat. E0135-100ML, wymagana ilość: 1 op.
4. Gelatin from cold water fish skin, op./100g, nr kat. G7041-100G, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 2 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Promega
1. Wizard DNA Clean-Up System, nr kat. A7280, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 3 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Innova Biosciences
1. Thunder-Link Oligonucleotide Antibody Conjugation Kit; 3 conjugations, nr kat. 420-0300, wymagana ilość: 1 op.

ZADANIE 4 - odczynniki laboratoryjne wg katalogu Candor Bioscience GmbH
1. LowCross-Buffer 50 ml, nr kat. 100 050, wymagana ilość: 1 op.
2. The Blocking Solution 50 ml, nr kat. 110 050, wymagana ilość: 1 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 12.11.2015 r., godz. 12.00.
2015-11-10 AW 2017-08-30 AW