BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348750 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o zamówieniu, znak sprawy DZ-2501/407/15 WYCOFANY
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/407/15

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zaprasza do składania ofert na dostawę następujących produktów:

ZADANIE 1 - materiały pomocnicze
1. Pipeta elektroniczna 0.50-12.5 ul, 8 kanałów, wymagana ilość: 1 szt.
Wymagania techniczne do pipety:
Pipeta elektroniczna wielokanałowa (8 kanałów) do pobierania prób. Zakres objętości 0,5 – 12,5ul. Kolorowy wyświetlacz z możliwością wgrania dwóch dowolnych zdjęć. Element do nawigacji typu touch wheel z możliwością ustawienia wrażliwości. Przycisk purge (do szybkiego opróżnienia końcówki). Wyrzutnik końcówek. Specjalny system trzymania końcówek z trzema wypustkami i uszczelką gumową, które utrzymują końcówkę w odpowiedni i pewni sposób na tłoku. System umożliwia łatwe zakładanie końcówek, bez konieczności użycia siły, końcówki nie zsuwają się w czasie pracy. Możliwość ładowania akumulatora pipety za pomocą zasilacza lub przy użyciu statywu zasilającego. Możliwość pracy z pipetą w czasie podłączenia do zasilania. Wykonanie około 3500 operacji na jednym naładowaniu akumulatora. Pełne ładowanie w czasie 2,5 godziny. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, wskaźnik procesu ładowania akumulatora, wskaźnik naładowania 90% poziomu akumulatora, wskaźnik pełnego naładowania akumulatora. Dostęp do menu pomocy bez konieczności wychodzenia z programu do pipetowania. Możliwość wprowadzenia nazwy/danych użytkownika do pipety. Możliwość ustawienia czułości moduły touch weel (na przykład do pracy w grubszych rękawicach).

Dostęp do następujących aplikacji: Historia kalibracji z przypomnieniem o konieczności wykonania kalibracji (po określonym okresie czasu lub po określonej liczbie operacji), Komunikacja z komputerem blue tooth, program do tworzenia własnych programów pipetowania na komputerze, Ustawienie hasła dostępu do pipety, Ochrona programów użytkownika przed modyfikacjami przez niepowołane osoby, Możliwość samodzielnego przeprowadzenia kalibracji urządzenia, Możliwość współpracy ze stacją pipetowania typu Viaflo Assist.

Tryby pipetowania: zwykłe pipetowanie, dozowanie powtarzalne, pipetowanie z tak zwaną poduszką powietrzną, pipetowanie z mieszaniem, pipeta manualna, pipeta odwrócona, dozowanie w różnych objętościach (jedno pobranie i oddozowanie w różnych objętościach), pobieranie różnych objętości cieczy, pipetowanie z poduszką powietrzną połączone z mieszaniem, szeregi rozcieńczeń, tryb użytkownika składający się z 98 etapów (dowolnie po sobie następujących).

10-cio stopniowe ustawienie prędkości pipetowania (zarówno pobierania, jak i dozowania płynu). Możliwość ustawienia do 30 powtórzeń w trybie mieszania Dwa skoki ustawień objętości, 0,1 i 0,01 ul.

Możliwość wpisania słownego komunikatu, który pojawi się na wyświetlaczy pipety w określonym momencie programu użytkownika. Możliwość zapisania programów użytkownika w pamięci pipety. Możliwość podłączenia pipety do komputera i wykonywania za jego pomocą wszystkich zmian i ustawień pipety oraz tworzenie programów (podłączenie przez statyw ładujący akumulator).

Dokładność:
1,25ul – 10%
6,25ul – 4%
12,5ul – 2%

Precyzja
1,25 – 6%
6,25 – 1,6%
12,5 – 0,8%

2. Pipeta elektroniczna, 2-50 ul, 8 kanałów, wymagana ilość: 1 szt.
Wymagania techniczne do pipety:
Pipeta elektroniczna wielokanałowa do pobierania prób. Zakres objętości 2-50 ul. Kolorowy wyświetlacz z możliwością wgrania dwóch dowolnych zdjęć. Element do nawigacji typu touch wheel z mozliwością ustawienia wrażliwości. Przycisk purge (do szybkiego opróżnienia końcówki). Wyrzutnik końcówek. Specjalny system trzymania końcówek z trzema wypustkami i uszczelką gumową, które utrzymują końcówkę w odpowiedni i pewni sposób na tłoku. System umożliwia łatwe zakładanie końcówek, bez konieczności użycia siły, końcówki nie zsuwają się w czasie pracy. Możliwość ładowania akumulatora pipety za pomocą zasilacza lub przy użyciu statywu zasilającego. Możliwość pracy z pipetą w czasie podłączenia do zasilania. Wykonanie około 3500 operacji na jednym naładowaniu akumulatora. Pełne ładowanie w czasie 2,5 godziny. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, wskaźnik procesu ładowania akumulatora, wskaźnik naładowania 90% poziomu akumulatora, wskaźnik pełnego naładowania akumulatora Dostęp do menu pomocy bez konieczności wychodzenia z programu do pipetowania. Możliwość wprowadzenia nazwy/danych użytkownika do pipety. Możliwość ustawienia czułości moduły touch weel (na przykład do pracy w grubszych rękawicach).

Dostęp do następujących aplikacji: Historia kalibracji z przypomnieniem o konieczności wykonania kalibracji (po określonym okresie czasu lub po określonej liczbie operacji), Komunikacja z komputerem blue tooth, program do tworzenia własnych programów pipetowania na komputerze, Ustawienie hasła dostępu do pipety, Ochrona programów użytkownika przed modyfikacjami przez niepowołane osoby, Możliwość samodzielnego przeprowadzenia kalibracji urządzenia, Możliwość współpracy ze stacją do pipetowania Viaflo Assist.

Tryby pipetowania: zwykłe pipetowanie, dozowanie powtarzalne, pipetowanie z tak zwaną poduszką powietrzną, pipetowanie z mieszaniem, pipeta manualna, pipeta odwrócona, dozowanie w różnych objętościach (jedno pobranie i oddozowanie w różnych objętościach), pobieranie różnych objętości cieczy, pipetowanie z poduszką powietrzną połączone z mieszaniem, szeregi rozcieńczeń, tryb użytkownika składający się z 98 etapów (dowolnie po sobie następujących).

10-cio stopniowe ustawienie prędkości pipetowania (zarówno pobierania, jak i dozowania płynu). Możliwość ustawienia do 30 powtórzeń w trybie mieszania.

Możliwość wpisania słownego komunikatu, który pojawi się na wyświetlaczy pipety w określonym momencie programu użytkownika. Możliwość zapisania programów użytkownika w pamięci pipety. Możliwość podłączenia pipety do komputera i wykonywania za jego pomocą wszystkich zmian i ustawień pipety oraz tworzenie programów (podłączenie przez statyw ładujący akumulator).

3. Ładowarka do zaoferowanych pipet, wymagana ilość: 2 szt.
4. Końcówki do zaoferowanej pipety o poj. 12.5 ul, sterylne z filtrem, 5 pudełek po 384 szt., op./5 szt., wymagana ilość: 5 op.
5. Końcówki do zaoferowanej pipety o poj. 125 ul, sterylne z filtrem, 5 pudełek po 384 szt., op./5 szt., wymagana ilość: 5 op.

Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8a uPZP). Miejsce realizacji zamówienia – PIWet-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy. Oferta powinna zawierać następujące informacje: cenę netto oraz wartość netto całej oferty, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji i termin ważności produktu, warunki płatności oraz informację o kosztach dostawy do PIWet-PIB.

Ofertę należy przesłać na fax nr 081/889 33 50 lub e-mail: danuta.kostka@piwet.pulawy.pl oraz przetargi@piwet.pulawy.pl nie później niż do dnia 13.11.2015 r., godz. 12.00.
2015-11-09 AW 2017-08-30 AW