BIP
• Strona główna
• Status prawny
• Przedmiot działalności
• Schemat struktury
• Organizacja Instytutu
• Rada Naukowa
• Struktura własnościowa
• Rejestry
• Zamówienia publiczne
• Redakcja
• Jak korzystać ...
• Rejestr zmian
• Statystyki
• Szkoły doktorskie
• Postępowania doktorskie
• Deklaracja dostępności
• Strona główna PIWet-PIB
• Strona główna BIP


Ostatnia modyfikacja:
2022-11-28
Są to 5348820 odwiedziny strony
Wyślij uwagi techniczne
engine by MK, tested by AT, design by PM
ver. 1.00a 2004.07.12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Znak sprawy: DZ-2501/397/15 WYCOFANY
Informacja o udzieleniu zamówienia - dostawa odczynników laboratoryjnych oraz materiałów pomocniczych.
Znak sprawy: DZ-2501/397/15

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, informuje o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki:

ZADANIE 1: Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 1 117,20 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych nieodrzuconych.
Termin udzielenia zamówienia: 04.11.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Scholagene Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Orlich Gniazd 25, 31-335 Kraków
Cena netto oferty: 598,80 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy Scholagene. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.
- SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena netto oferty: 719,60 zł
Zamawiający odrzuca ofertę firmy SciencePlast. Produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.

ZADANIE 2: Wybrano ofertę złożoną przez: BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Cena netto oferty: 135,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 02.11.2015 r.

ZADANIE 3: Wybrano ofertę złożoną przez: Medlab-Products Sp. z o.o., ul Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn
Cena netto oferty: 72,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 02.11.2015 r.

ZADANIE 4: Wybrano ofertę złożoną przez: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
Cena netto oferty: 85,00 zł
Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.
Termin udzielenia zamówienia: 29.10.2015 r.

Pozostali wykonawcy:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Cena netto oferty: 194,60 zł
2015-11-04 AW 2017-08-30 AW